OIKEUDELLINEN ILMOITUS

1. OIKEUDELLINEN ILMOITUS JA HYVÄKSYNTÄ

Tämä oikeudellinen ilmoitus säätelee Internet-portaalipalvelun www.devicare.com, www.lit-control.es, www.lit-control.ie, www.lit-control.com, www.lit-control.co.uk, www.lit-control.us, www.lit-control.fi ja www.tao-control.com (jäljempänä ”Portaali”) käyttöä, jonka DEVICARE (jäljempänä ”OMISTAJA”) antaa Internet-käyttäjien käyttöön. Portaalin käyttö tekee käyttäjästä Portaalin käyttäjän (jäljempänä ”Käyttäjä”), mikä tarkoittaa tämän Oikeudellisen ilmoituksen jokaisen kohdan täyttä ja varauksetonta hyväksyntää.

Näin ollen käyttäjän on huolellisesti luettava tämä oikeudellinen ilmoitus aina, kun hän aikoo käyttää Portaalia, koska ilmoitusta on saatettu muokata.

OMISTAJA varaa oikeuden yksipuolisesti muokata milloin tahansa, ilman ennakkovaroitusta, Portaalin ulkoasua ja asetuksia sekä Palveluja ja Portaalin ja Palvelujen käytön ehtoja

2. YLEISTÄ

Tämän sivuston omistaja on DEVICARE, SL., kotipaikka Cerdanyola del Vallès 08193, Avda. Can Domènech s/n, Edificio Eureka. Parc de Recerca de la UAB ja verokoodi B-65663122, merkitty Barcelonan yritysrekisteriin 266/31143844 27/10/2011, osa 42878, sivu 176, arkki B417199, kirjaus 1.

3. PORTAALIN KÄYTTÖEHDOT JA KÄYTTÖOIKEUS

3.1. Tietojen oikeellisuus

Kaikkien tietojen, jotka Käyttäjä antaa yhteystietolomakkeiden kautta, tulee olla paikkansapitäviä. Tätä koskien käyttäjä takaa kaiken välitetyn tiedon oikeellisuuden.

Vastaavasti on Käyttäjän velvollisuus pitää kaikki OMISTAJAN antama tieto aina ajan tasalla Käyttäjän todellisen tilanteen mukaisesti. Käyttäjä on kaikissa tapauksissa yksin vastuussa mahdollisista vääristä tai epätarkoista lausunnoista ja kaikesta OMISTAJALLE tai kolmansille osapuolille annetun tiedon takia aiheutuneesta vahingosta

3.2. Velvollisuus käyttää portaalia ja palveluja asianmukaisesti

Käyttäjän tulee käyttää Portaalia ja Palveluja lain, tämän oikeudellisen ilmoituksen ja muiden varoitusten, käyttösääntöjen ja ohjeistusten mukaisesti ja yleisesti hyväksytyn hyvän käytöksen ja hyvän tavan mukaisesti.

Tässä tarkoituksessa käyttäjä pidättäytyy käyttämästä mitään Palveluja laittomiin tai tässä oikeudellisessa ilmoituksessa kiellettyihin tarkoituksiin, jotka voivat olla haitallisia kolmansien osapuolien oikeuksille ja intresseille, tai jotka voivat millään tavoin vahingoittaa, kuormittaa, heikentää tai estää Palvelujen, tietotekniikkalaitteiden tai asiakirjojen, tiedostojen tai minkä tahansa OMISTAJAN, muiden käyttäjien tai Internet-käyttäjän tietokoneelle tallennetun materiaalin normaalia käyttöä.

Kaikki sivuston ja sen sisältämien muiden elementtien (mukaan lukien kuvat, teksti jne.) teolliset ja tekijänoikeudet kuuluvat OMISTAJALLE.

3.3. Korvausvastuu

Käyttäjää pidetään vastuussa kaikesta OMISTAJAN mahdollisesti kärsimästä vahingosta, suorasta tai epäsuorasta, joka on seurausta oikeudellisesta ilmoituksesta johdettujen velvollisuuksien tai portaalin käyttöä koskevan lain rikkomisesta, ja käyttäjän on erityisesti pidättäydyttävä seuraavasta:

a) Sisällön uudelleentuottamisesta, kopioinnista, jakelusta, saataville asettamisesta tai muilla tavoin kommunikoimisesta, muuntamisesta tai muokkaamisesta, paitsi jos vastaavien oikeuksien haltija valtuuttaa sen tai milloin se on laillisesti sallittua.

b) OMISTAJAN tai omistajien tekijänoikeuden ja muun oikeudet varaavan tunnistetiedon, digitaalisten sormenjälkien tai muun tunnistettavuutta varten asetetun teknisen keinon salaamisesta, manipuloinnista tai muokkaamisesta.

Käyttäjä pidättäytyy Sisällön hankkimisesta tai hankkimisen yrittämisestä muilla medioilla tai toimenpiteillä kun niillä, jotka tapauksesta riippuen on annettu saataville tai osoitettu tätä tarkoitusta varten verkkosivustolla, josta Sisältö löytyy tai, yleisesti, jossa niitä tavanomaisesti käytetään Internetissä tätä tarkoitusta varten, edellyttäen ettei tästä koidu riskiä tai haittaa tai estettä Portaalille, Palveluille ja/tai Sisällölle.

3.4. Hyperlinkkien luonti mahdollistamaan Portaalin ja Palvelujen sivuille pääsyn

Käyttäjien ja yleensä henkilöiden, jotka harkitsevat hyperlinkin luontia oman sivustonsa ja Portaalin välille (jäljempänä ”Hyperlinkki”) on täytettävä seuraavat ehdot:

a) he eivät saa antaa vääriä, epätarkkoja tai sopimattomia lausuntoja tai viittauksia OMISTAJAAN, tämän työntekijöihin, Portaalin sivuihin ja annettuihin palveluihin liittyen;

b) he eivät sää esittää tai antaa ymmärtää että OMISTAJA on valtuuttanut hyperlinkin tai valvonut tai millään tavoin sitoutunut palveluksiin tai paikkoihin sivustolla, jonne hyperlinkki on luotu;

c) sivusto, jolle hyperlinkki on luotu, ei saa sisältää laitonta tietoa tai materiaalia, joka on moraalitonta ja rikkoo yleisesti hyväksyttyä hyvää tapaa, tai materiaalia, joka on vastoin kolmannen osapuolen oikeuksia.

Hyperlinkin luonti ei missään tapauksessa saa antaa ymmärtää, että OMISTAJAN ja sen sivuston omistajan, johon linkki on luotu, välillä on suhde tai että OMISTAJA hyväksyy sivuston materiaalin ja palvelut.

4. LUVAN PUUTTUMINEN

Kaikki tuotenimet, tavaramerkit tai minkäänlaiset tunnistettavissa olevat symbolit, joita on Portaalissa ja materiaalissa, kuuluvat OMISTAJALLE, eikä voida katsoa, että Portaalin käyttö tai sinne pääsy antaa Käyttäjälle mitään oikeuksia yllämainittuihin tuotenimiin, tavaramerkkeihin ja/tai tunnistettavissa oleviin symboleihin ja materiaaliin.

5. TOIMIVALTA JA SOVELLETTAVA LAKI

Tässä Oikeudellisessa Sopimuksessa olevat Käyttöä koskevat Säännökset ovat Espanjan lakien alaisia. Sekä OMISTAJA että Sivuston Käyttäjät suostuvat siihen, että näiden säännösten mahdollisista tulkinnoista, noudattamisesta ja/tai toimeenpanosta syntyvät erimielisyydet ratkotaan nimenomaisesti OMISTAJAN kotipaikan toimivaltaisissa tuomioistuimissa, nimenomaisesti sulkien pois muut vastaavat instanssit.