TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ - WEB

EU:n tietosuoja-asetuksen 679/2016 artiklan 13 mukaisesti Devicare SL ilmoittaa teille vastuullisena osapuolena ja te valtuutatte sen käsittelemään henkilötietojanne, jotka annatte sivustojen www.devicare.com, www.lit-control.es, www.lit-control.ie, www.lit-control.com, www.lit-control.co.uk, www.lit-control.us. www.lit-control.fi ja www.tao-control.com omistajan omistaman sivuston kautta, tarkoituksena tuottaa pyydetty palvelu; vastata pyyntöönne; käsitellä tilauksia; rekisteröidä teidät järjestelmiimme; veloittaa palveluista; käsitellä häiriöitä; luoda tilastoja ja lähettää tietoa Devicaren tuotteista, palveluista, uudesta kehityksestä jne. sähköpostitse, tekstiviestinä tai muin samantyyppisin keinoin, nimenomaisesti pyydettynä tai tietoyhteiskunnan palvelulain (LSSICE) artiklan 21 mukaisesti.

Tietonne tallennetaan automaattisesti Devicaren ja/tai kolmannen osapuolen omistamille palvelimille. Kolmannet osapuolet ovat allekirjoittaneet vastaavat sopimukset, jotka kattavat kaikki tarpeelliset tietoturvatoimenpiteet tietosuojan ylläpitämiseksi. Palvelupyyntöjä tekevät turvalliset palvelimet ja sertifiointijärjestelmät, jotka suojaavat tietojenne eheyden varmistamalla, että tiedot on koodattu ja salattu. Devicarella on vastaavasti tiukat turvallisuusmenettelyt koskien tiedon tallennusta ja paljastamista ja kaiken luvattoman käytön estämistä

Taloudelliset tiedot, jotka annatte meille tuote- ja/tai palvelusopimusten tekemiseksi, säilytetään 5 vuoden ajan.

Kliiniset tiedot, joihin Devicarella on terveydenhuollon palvelujentuottajana pääsy, säilytetään terveydenhuoltolainsäädännön määräämän pakollisen ajan. Devicare saattaa välittää nämä tiedot yhteistyössä toimiville lääketieteen ammattilaisille tai lääkemääräystenne antajalle, jos olette antanut siihen valtuutuksen.

Jos Devicarella on pääsy tietoihinne henkilökunnan valintaprosessia varten, pääsy säilytetään prosessin ajan ja voidaan kommunikoida kolmansille yrityksille, jotka ovat allekirjoittaneet vastaavan salassapitosopimuksen. Valintaprosessin ulkopuolelta saadut ansioluettelot poistetaan automaattisesti. Muutoin vastaamme kyselyihinne henkilökohtaisesti.

Meille antamanne sähköiset yhteystiedot säilytetään tarpeellisen ajan, jotta voimme lähettää teitä mahdollisesti kiinnostavaa tietoa silloin, kun ette muuta ilmoita. Teillä on halutessanne oikeus kieltää tai peruuttaa suostumuksenne.

Mikäli pyydätte tietoa, ettekä hanki palveluja, joita saatamme tarjota, tietonne poistetaan, kun tarkoitus, eli pyyntönne käsittely, on täytetty.

Te olette ainoa osapuoli, joka on vastuussa antamastanne tiedosta ja seurauksista, mikäli niiden todenmukaisuudessa on mitä tahansa puutteita.

Lomakkeita täytettäessä asteriskilla * merkityt tiedot ovat pakollisia. Pyydettyä palvelua ei voida tarjota, ellette anna niitä. Tietojanne ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman suostumustanne, kun lupaa sääntelee lakisäännös.

Sähköistä yritysmainontaa lähetetään MailChimpin kaltaisilta alustoilta. Näin ollen tietonne tallennetaan Microsoft-palvelujen alustoille ja palvelimille. Molemmissa tapauksissa tapahtuu kansainvälistä tiedon toimittamista (Atlanta-USA), mikä on valtuutettu Hallituksen päätöksen (EU) 2016/1250 12.7.2016 mukaisesti, mikä takaa, että henkilötietojen suojauksen turvatoimia noudatetaan.

Pyyntönne käsittelyyn tarvittavasta kommunikaatiosta huolimatta Devicare on käynnistänyt strategisia kumppanuuksia saman sektorin kolmansien osapuolien kanssa, joille on myönnetty pääsy henkilötietoihin tiedostoissaan, lukuun ottamatta terveydenhuollon tietoja. Tämän luvan tavoite liittyy puhtaasti myynninedistämiseen. Lisäksi he pystyvät tarjoamaan teille tietoja tuotteista ja/tai palveluista, jotka liittyvät urologisen terveytenne ylläpitoon. Devicare säilyttää kaikki omistusoikeudet näihin henkilötietoihin.

Voitte milloin tahansa käyttää oikeuttanne päästä käsiksi, korjata, peruuttaa, vastustaa, rajoittaa, siirtää ja kumota suostumuksenne, kun se ei vaikuta liiketoimintasuhteeseen, nykyisten henkilötietosuojasäännösten ehtojen mukaisesti lähettämällä kansallisen tunnuksen asiakirjanumeron osoitteeseen lopd@devicare.com ja kirjoittamalla “Rights request” aihekenttään. Mikäli tietojenne käsittelystä syntyy erimielisyyttä, voitte tehdä valituksen toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.