Mikä se on?

Yksi komplikaatioista urologista stenttiä käytettäessä saattaa olla kalkkeutuminen Tämä tapahtuu yleensä helpommin käytettäessä pitkäaikaisia urologisia stenttejä. Kalkkeutumisen pääsyy on stentin aikaisempi infektio.

Yhteys virtsan pH-arvoon

Ureaasipositiivisten bakteerien aiheuttama infektio saa virtsassa olevan ammoniakin määrän nousemaan, jolloin seurauksena on virtsan pH:n emäksisyys (tai sen kohoaminen).

Urologisen stentin kalkkeutuminen yhdistetään emäksiseen (tai korkeaan) virtsan pH:hon.

Edut

Happamointi ja virtsan pH:n seuranta auttaa estämään infektiota ja kaiken tyyppisten urologisten stenttien kalkkeutumista.

SAATAT OLLA KIINNOSTUNUT MYÖS NÄISTÄ…

Madaltaa virtsan pH:ta.

Auttaa vähentämään emäksisen virtsan riskiä.

Auttaa pitämään virtsatiet tasapainossa.


Lit-Control pH Down:in patentoitu koostumus auttaa pitämään virtsanerityselimistön terveenä estämällä kiteiden muodostumista ja madaltamalla virtsan pH:ta.

Lit-Control pH Down:in patentoitu koostumus auttaa pitämään virtsanerityselimistön terveenä estämällä kiteiden muodostumista ja madaltamalla virtsan pH:ta.